เปิดออดิชั่น ครูผู้สอนเต้น

DANCE
instructor AUDITIONS

Write your awesome label here.
[ - DANCE INSTRUCTOR AUDITIONS -]
The Inner Studio เปิดออดิชัน ครูผู้สอน #แชร์ไปให้ถึงครู
🔆 คุณสมบัติ 🔆
- บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดี
- มีไฟในตัว 🔥 สามารถสอนเต้นได้ดี